"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"

יגאל אלון

עבודת שורשים