יום פתוח תשעז- חטיבת הביניים מגמת תאטרוןתכניות ייחודיותמקצועות עיוניים