כפל מקוצר- מצוינות במתמטיקה טתכנית הלימודים בחטיבה העליונה

* מותנה ברישום של 15 תלמידים