רשימת המורים והעובדים בבית הספר

חברי ההנהלה השש שנתית "רעות לאמנויות" שם המורה חטיבה תפקיד אבין חנה חט"ע מנהלת החטיבה העליונה, ריכוז פדגוגי הוראה: אזרחות קן דרור שרית חט"ב מנהלת חטיבת הביניים פלג יפה חט"ב חינוך ח׳4, סגנית מנהלת גביע ענבל חט"ב רכזת מדידה והערכה, ריכוז והוראה לשון והוראת ספרות גודמן דליה חט"ב מנהלת אשכול הפיס, הוראה: מדעים מזרחי רבקה […]

אמנהאודותינודבר מנהלת חטיבה עליונהדבר מנהלת חטיבת הביניים