סוף שנה -מגמת אומנות פלסטית

בתערוכת פרויקטי אישיים בנושא מבנה, עסקו תלמידי כתות ט' במגמת אמנות פלסטית בחקר מבנים בטבע, מבנים חברתיים, מבנים משפחתיים, מבנה הנפש ועוד. עבודותיהם מלאו את חללי ביה'ס בצבע והרמוניה ובשפע יצירתיות.

כל זאת בהנחיית  צוות המגמה אדוארד בוגורד,איילת דבירי דרור אוסלנדר ואלי אלימלך. ומרכזת המגמה אורית גלבנד.

עריכה אור קורצ׳ק ט׳1.