טיול תלמידי כיתות ז׳ מגמת אמנות פלסטית

תלמידי כתות ז' במגמת אמנות פלסטית, בקרו במוזיאון טיקוטין, ולמדו קליגרפיה.

צילום: המורה אורית שמעון