יום מגמת האמנות פלסטית בחטיבת הבייניים נובמבר 2018

מגמת אמנות פלסטית במסע אמנותי בעמק ובגליל. בעקבות רזי האמנות, חויות נצברות, למידה, והנאה רבה.