בימים אלו אנו מוצאים עת להוקיר בתעודות הערכה את מצטייני המשצים שלנו, יישר כח למוביל ד"ר משה משיח. נחת