מבחני התאמה למגמה למחול

חטיבת המחול בתוך מבנה בית הספר השש שנתי "רעות לאמנויות", הינה מסגרת ממיינת. אליה נבחרים תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה בתחום המחול ובעלי מוטיבציה גבוהה להשתלם בתחום. תלמידים שבחרו ללמוד ולהשקיע זמן ומאמץ ניכר במסגרת אינטנסיבית ועשירה של לימודים.

  • מבדקי התאמה לתלמידי כיתות ו', לקראת שנה"ל תש"פ:

יתקיימו בחטיבת הביניים, רח' צה"ל 41, קרית אליעזר, חיפה – 

יום שלישי, א' דר"ח אדר א', תשע"ט, 05.02.2019

למבחני ההתאמה במחול לחטיבת הביניים, יוכלו להתקבל תלמידים הלומדים בלט קלאסי שנתיים לפחות.