ביום ב' כ"א בטבת נציין את יום השפה העברית, שחל ביום הולדתו של אליעזר בן יהודה,מחייה השפה העברית. ארוע הפתיחה של "שבוע העברית" היה המופע "כל המילים השמחות" של אסף אשתר מומחה לשפה העברית ולשיריה. היה עונג צרוף!!