תלמידי כיתה י' מהמגמה לעיצוב חזותי ב"רעות לאמנויות" התבקשו לעצב אריזה שתישא לפחות 4 ביצים. התלמידים נתבקשו להתייחס לביצה עצמה-צורתה, משקלה ואופן העמדתה באריזה. ניתן היה להשתמש בכל חומר שהוא.
תוצאות האריזות מרהיבות וייחודיות.