בתחרות ה-Teen Tech הבינלאומית לנוער המציא צוותה של נגה קפלן, תלמידת כתה י׳ מבית ספרנו,

חיישן עזר המפלס את דרכו של העיוור.

בהאקטון ליזמים מכל העולם היה ייצוג מכובד להמצאתיות של תלמידנו וגם להרכב המוזיקלי בראשות המנצח דודי סופר.