כתות ז ממגמת אמנות בקרו במוזיאון חיפה לאמנות.

בתערוכה אמנות מסוכנת, אשכול תערוכות העוסק להגבלת החופש האזרחי בארץ ובעולם.

נושאים חברתיים, זכויות נשים, הזכות להפגין, זכויות פליטים ועוד.

 

כניסה למערכת