ביום שישי, נערך מפגש מרגש בספריית ביה"ס של חט"ב, מפגש לזכרה של מיכל רייניץ ז"ל.
מיכל ניהלה את ספריית ביה"ס ביד רמה בין השנים תשס"ב לתשע"ו.
נפגשנו עם בני המשפחה, הצוות המייסד של ביהס, והעלינו זכרונות מדמותה התרבותית ותאוות החיים  כל כך של מיכל.
יהי זכרה ברוך!