קרבות במה, שירי וריקודי מחזות זמר, פעלולי משחק שונים ותרגילי גוף, כל אלה היו מנת חלקם של תלמידי מגמת התיאטרון בחטה"ב "רעות לאמנויות".
יום המגמה התקיים ב "בית צבי" ברמת-גן, וכל תלמידי המגמה לקחו בו חלק פעיל.
התקיימו סדנאות שונות ושיחה עם הלומדים ובוגרי "בית צבי".
"חיידק הבמה בוער בכולנו" כך אחד הבוגרים "ואנו נהנים מכל רגע פה..כולל שבתות וחגים"…
החיידק קיים גם אצל התלמידים,כך לפי התמונות!
 
 לתמונות נוספות מיום המגמה