דפי עבודה

      הערכה חלופית לתלמידי כיתה ח

       תרבות ערב, מצוות וחגי האסלאם