חזרה-מצגת האותיות

מצגת דוד ארז 1

עלייה לרגל וחג הקורבן-האתר של הדסה