אוצר מילים

אותיות וקטעי קריאה-כיתות ח

דפי עבודה לתרגול -חזרה על האותיות -כיתות ח

האותיות חזרה הכנה למבחן ח רבעון א

הפועל בעבר-בניין 1

הפועל בעתיד-בניין 1

חזרה למבחן -ח מחצית ראשונה

כינויי השייכות

נטיית העתיד -מצגת

נטיית השם +דף עבודה

נטיית שם העצם

תרגול אוצר מילים -ח חזרה