אותיות ארז דוד

אל הידיעה-דף עבודה- חטב השרון

אלחרף הא

ארז דוד ואותיות בנתת'י -כיתות ז

דף עבודה אותיות סין +לאם ואליף-מהאתר של מיכל אפוטה.

דף עבודה פא וקאף

האות כאף -דף עבודה

האות לאם -דף עבודה

האותיות חזרה

האותיות תא ונון

נטיית שם העצם

תרגול אוצר המילים