כיתות ז'

      כיתות ח'

      כיתות ט'

      תרבות ערב -תוכנית חלופית (ז'-ט')