אתר "תמיד אזרחות" – אתר בו תמצאו את כל יחידות הלימוד באזרחות ועוד.

       אתר הכנסת 

    האגודה לזכויות האדם

    המכון הישראלי לדמוקרטיה

    אתר המשמר החברתי 

      המשמר החברתי הוא ארגון אשר עוקב אחרי תהליכי חקיקה כדי לקדם צדק, שקיפות ושיוויון.