8/3/2022

איסוף תרומות למען פליטי אוקראינה

4/3/2022

מועצת תלמידים בהתנדבות למען הקהילה

וועדת קהילה של מועצת תלמידים בהובלתה של פנינה סוחצקי. בפרוייקט איסוף ומיון תחפושות לפורים למען אחוזת ילדים.

1/3/2022

מועצת תלמידים בפעולה בתחנות מידע ליום הפתוח