בשיחת הווטסאפ הכיתתית יום הלימודים לא נגמר לעולם.

מאמרו בעיתון הארץ של יגאל באום, מרכז המגמה לעיצוב חזותי ברעות לאמנויות :

https://www.haaretz.co.il/blogs/igalbaum/1.4421252