ספרי הלימוד:

מגוון לכיתה ט'

"תהילה" מאת ש"י עגנון

"הקמצן"- מאת מולייר 

או:" תפוחים מן המדבר"- לכיתות התיאטרון (שכבר עסקו ביצירה "הקמצן")

השנה יעסקו התלמידים בנושאים הבאים:

-הסיפור הקצר

-שירה

-מחזה

-נעסוק גם ביצירות המתאימות לאירועים ולחגי- ישראל.

במהלך השיעורים נשלב פעולות יצירתיות, כמו: המחזות, צילומים , מצגות וכו'.

בנוסף לכך יציגו התלמידים בפני הכיתה, או בדרך אחרת (כגון: יומן קריאה), שני ספרי  קריאה מתוך הרשימה המומלצת, שקראו במהלך שנת הלימודים האחרונה.


   שנה ספרותית מהנה!