ספרי הלימוד:

"שורשים עם כנפיים"

יצירות נבחרות מתוך "מגוון" לכיתה ח'.

השנה יעסקו התלמידים בנושאים הבאים:

-הסיפור הקצר (עברי ומתורגם)

-שירה

-בלדות, רומנסות וסיפורי – עם.

נעסוק גם ביצירות המתאימות לאירועים ולחגי- ישראל.

במהלך השיעורים נשלב פעולות יצירתיות, כמו: המחזות, צילומים , מצגות וכו'.

בנוסף לכך יציגו התלמידים בפני הכיתה, או בדרך אחרת (כגון: יומן קריאה), שני ספרי  קריאה מתוך הרשימה המומלצת,  שקראו במהלך שנת הלימודים האחרונה.


                                           שנה ספרותית מהנה!!!