מקצוע הספרות נלמד השנה בשתי שכבות:

   א. שכבת כיתות ז'

   ב. שכבת כיתות ט'

   לכל כיתה 3 ש"ש לאורך כל השנה. 

  כל תלמיד מתבקש לקרוא שני ספרי קריאה  מתוך הרשימה המומלצת ולהציגם בפני הכיתה.

  להלן רשימת הספרים:

  רשימת הספרים המומלצת לקריאה 

  תוכנית לימודים לכיתה ז' 

  תוכנית לימודים לכיתה ט'