תכנית הלימודים בחטיבת הביניים:

תכנית הלימודים בחטיבת הביניים בנויה כך, שתהווה את התשתית לבניית כישוריו של תלמיד המחול. התלמיד יחל במסע להפנמת ידע ורכישת יכולות פיזיות, קוגניטיביות ורגשיות. תחומי הלימוד שבהם יתנסה, ילוו את התלמיד לכל אורך שנות לימודי המחול: בלט קלאסי, ריקוד אופי, מחול מודרני ויצירה/קומפוזיציה.

בלט קלאסי: הטכניקה המשמעותית ביותר לבנייתו והתקדמותו של התלמיד הרקדן.

מחול מודרני: טכניקה המקנה כוח, גמישות, שכלול יכולות פיזיות, דינאמיקה משתנה במקום ובמרחב. סגנון המחפש דרכי הבעה בלתי כבולות של הגוף.

מחול אופי (קרקטר): סגנון המשלב את התרבויות השונות, של העמים השונים, אל תוך הדיוק והאסתטיקה, שמאפיינים את הבלט הקלאסי.

מחול יצירתי: עוסק בחקר, ניסוי ותהייה. בשיעורי המחול היצירתי מקיים התלמיד דיאלוג מחולי עם חבריו. תהליך היצירה מפתח בתלמיד יזמות, עצמאות, חשיבה יצירתית, מחויבות הדדית, גמישות חשיבתית, מנהיגות, סובלנות ופתיחות.

כתה ז':
בלט קלאסי, מחול אופי, מחול יצירתי.

כתה ח':
בלט קלאסי, מחול אופי, מחול מודרני, מחול יצירתי.

כתה ט':
בלט קלאסי, מחול מודרני, מחול יצירתי, רפרטואר קלאסי, רפרטואר מודרני

 

תכנית הלימודים בחטיבה העליונה:

מבנה בחינת הבגרות:

היבחנות חיצונית מעשי 50% + היבחנות פנימית עיוני 50%

  • תלמידי מגמת המחול ניגשים ל 5 יח"ל עפ"י החלוקה הר"מ ובהתאם לרפורמה החדשה של משרד החינוך.
  • הציונים במהלך כל שלוש שנות לימודיהם בתיכון משוקללים אל תוך הציון הבית ספרי(מגן) לבחינת הבגרות.

 

התחום המעשי:

20% טכניקה- היבטים מעשיים במחול בלט קלאסי ו/או מחול מודרני-עכשווי

20% כוריאוגרפיה- היבטים מעשיים במחול הגשת יצירת מחול מקורית של התלמיד/ה

10% נייר עמדה- היבטים מעשיים במחול נייר עמדה המלווה את עבודת הכוריאוגרפיה

התחום העיוני:

10% תולדות המחול- היבטים עיוניים במחול- בחינה בכתב

5% יישומי אנטומיה למחול- היבטים עיוניים במחול- בחינה בכתב

5% מוסיקה למחול- היבטים עיוניים במחול- בחינה בכתב

30% הערכה חלופית היבטים עיוניים במחול

הערכה חלופית במודל לבחירה: ת.מ.י, עבודת חקר, PBL , תלקיט

 

 
 
 
 
  כיתה יוד:
מתחילים בלימוד התלת שנתי של תחום תולדות המחול, לימודי תולדות המוסיקה למחול בהיקף של 30 ש"ש, במחצית השנייה ללא היבחנות. 

כיתה י"א:

 לימוד יישומי האנטומיה למחול בהיקף של 30 ש"ש במחצית הראשונה והיבחנות, המשך לימודי תחום תולדות המחול במחצית השנייה.
סיכום לימודי תולדות המוסיקה למחול, בהיקף של 16 ש"ש והיבחנות.

כיתה י"ב נבחנים במקצועות:

  • מקצועות הטכניקה (בלט קלאסי, מחול מודרני)
  • מקצוע יצירתי – קומפוזיציה/ כוריאוגרפיה
  • תולדות המחול

עבודת גמר- עבודה עיונית מגובה בעבודה יצירתית / ביצועית במחול, לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות.

קיימת אפשרות לכתוב עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל, למי שלומד מקצוע מוגבר אחד בלבד.

תלמיד המעוניין להרחיב לימודיו, יעשה זאת באישור מנהלת ביה"ס ורכזת המגמה.

בחינת בגרות מעשית – רסיטל

בחינה המתמקדת ביכולות ביצוע ומיועדת לרקדנים מצטיינים בסרגל הערכה ארצי.

תלמידים אלה יתוגמלו ב- 5 יח"ל נוספות לבגרות, ויוגשו לבחינה בהתאם להמלצת ביה"ס.
המזכירות הפדגוגית