רעות במחול תשע"ז. צילום: ענת מירב

 

 

 

 

 

 

יום פתוח חטיבת ביניים תשע"ז