מכתב הערכה מגמת אופנה רעות לאמנויות חט"ע, תמרי סלונים ליבס, מעצבת אופנה, בלוגרית ובוחנת פרוייקטים בעיצוב אופנה מטעם משרד החינוך, 22.6.17

הבעת הערכה, ד"ר אהרון שחר, מנהל אגף טכנולוגיה, 10.5.17

הבעת הערכה ותודה, ד"ר סער הראל, מנהל המחוז, 4.5.17

 זכיית עו"ה בתגמול בגין הישגי בית הספר לשנה"ל תשע"ו, דסי בארי, מנהלת האגף לחינוך על יסודי , 21.7.16