חומר למבחן בכימיה- 26.4

המבחן יכלול את הנושאים שנלמדו בכיתה:

מהיכן ללמוד?

  1. כל החומר שנלמד בכיתה+ תרגול שבוצע בכיתה ובבית.

בנוסף ניתן לחזור על החומר הנלמד:

  1. מהמצגות שנמצאות באתר
  2. מספר הלימוד "פרקים בחשמל ובכימיה" עמודים: 219-263 ובספר "מדעי החומר לכיתה ח'" עמודים: 55-64 ,96-99, 104-112, 114
  3. ילקוט דיגיטלי