כימיה:

ב.     תהליכי שינויי בחומר על פי המודל החלקיקי

א. שינוי בטמפרטורה (ללא שינוי במצב צבירה )

– השפעת המהירות הממוצעת של החלקיקים כתוצאה מהוספה/גריעה של אנרגית חום.

– הקשר בין שינוי טמפ' לשינויים בלחץ ובנפח של גוף במצבי צבירה שונים (גז/נוזל/מוצק)

ב. שינוי במצב צבירה (ללא שינוי בטמפרטורה)

ג. תיאור גרפי של שינוי הטמפרטורה עם הוספת אנרגית חום

ביולוגיה:

תתי נושאים:

מהיכן ניתן ללמוד?