¨מטרת התכנית:

עידוד הסקרנות של הילדים לשאלות ולמידת עבודת צוות ופיתוח מעגלי מידע/ קשר, תוך עבודה רגשית מתמדת

1. התלמיד מפתח יכולת פרזנטטיבית- מציג את התהליך והתוצר מול קהל.

¨2. התלמיד לומד להיות קוסמודיפרנציאלי- לחבר תחומים רבים דרך השאלה וחקירתה.

¨3. התלמיד מפתח מיומנות של קישוריות על תחומית.

¨4. מקבל ליווי רגשי בתהליך.

5. מפתח אותנטיות .

תהליך העבודה

תלמידים מעלים שאלה המעניינת אותם, השאלה מוצגת לדיון בתוך קבוצת תלמידים, בסוף הדיון נבחרת שאלה מובילה, אותה חוקרים התלמידים תוך שימוש בידע כתוב ואיסוף ידע מהקהילה ומהעולם. כל תלמיד ניסה לשכנע את הקבוצה, שהשאלה שלו היא המסקרנת ביותר, ובה כדאי לבחור למשימת החקר. בסופו של התהליך נבחר מאגר שאלות. דוגמאות לשאלות שהוצעו ע"י התלמידים:

  1. השפעת הגזענות על תחומי האמנות השונים- מחול, אמנות פלסטית, מוזיקה וספרות ילדים. הילדים חקרו את השאלה, ראיינו אנשים מתחומי העיסוק הללו והקימו תערוכה בנושא.
  2. מסרים סמויים- התלמידים בחנו קיומם של מסרים סמויים והשפעתם על התודעה ובנו חדר בריחה בנושא.
  3. כיצד סיפורי המיתולוגיה מתארים תופעות טבע גם כאן עבודת החקר הוצגה בפני תלמידים והוקם חדר בריחה.
  4. שאלות נוספות שנחקרו היו- הגורמים שישפיעו על היכחדות כדור הארץ, השפעת מעמד כלכלי על מצב חברתי, השפעת האמנויות על מוטיבציה ללימודים, השפעות תרבותיות על חוויות של מוות קליני ועוד.
בהמשך הפרויקט התלמידים בחרו שאלה המעניינת אותם מתוך מערכות גוף האדם. כל תלמיד בחר מערכת המעניינת אותו, ושאל שאלת חקר בנושא הקשור למערכת.
יתרונות:
  • בכל שיעור נוכחות בכיתה שתי מורות מתחומי דעת שונים.