כמיטב המסורת תרמו תלמידי חטיבות הביניים לארגונים שונים משלוחי מנות.

התלמידים ארגנו ארגזים ומלאו אותם בכל טוב.

הם הגיעו למרכזים השונים, חלקו את המשלוחים וברכו את השוהים בהם.

הכיתות תרמו למועדוניות, למעונות, בתי ספר וגני ילדים בעלי מוגבלויות, למרכזי קליטה, למעון לנשים מוכות וכד'.