מובילות לטכניון

  אחד מי יודע  

  פרויקט שלמות של רומי סגל 

  פרויקטים "גם אני יכול"

 פגסוס – נבחרת הרובוטיקה