צוות מורי המגמה

רכז חטיבת הביניים: מר צחי גליק

צוות מורי המגמה – חטיבת הביניים: 

מר צחי גליק – סדנאות משחק, שפת התיאטרון, דיקציה

גב' נועה בר-לב – סדנאות משחק

מר אפי טרדונסקי – תיאטרון סיפור, מרכיבי התיאטרון

גב' צליל חן זקס – תיאטרון תנועה


רכזת חטיבה עליונה: גב' דניס שמע

צוות מורי המגמה – חטיבה עליונה: 

מר יהונדב פרלמן – סדנאות משחק, סדנת הבימוי, תולדות התיאטרון , מנחה הפקות גמר

מר צחי גליק – סדנאות משחק, שפת התיאטרון, מנחה הפקות גמר

מר רובי קסוס – סדנאות משחק, יצירה אישית, מנחה הפקות גמר

גב' דניס שמע – סדנאות משחק, יצירה אישית, מנחה הפקות גמר

מר רון ונטורה – תולדות התיאטרון וטרגדיה השייקספירית

גב' מילכה בר מאיר-לאון – תיאטרון תנועה והדרכה בתנועה להפקות גמר

גב' היידי ליפמן-יוסף – שירה בתיאטרון, דיקציה, והדרכת דיקציה בהפקות גמר

גב' דליה זוהר – עיצוב תפאורה והדרכה בעיצוב להפקות הגמר

קפה תיאטרון ט׳ 2019

קפה תיאטרון ח׳ 2019