צוות מורי המגמה

 

רכזת חטיבת הביניים: גב' אורית (רוזן) גלבנד

צוות מורי המגמה – חטיבת הביניים: 

גב' אורית (רוזן) גלבנד – מבוא לאומנות, רישום ותולדות האומנות

מר ליאב שופן – פיסול ואומנות רב-תחומית

מר אדוארד בוגורד – רישום וציור

גב' תיה דולינסקי – רישום, ציור, פיסול והדפס

מר אייל לוי – מדיה דיגיטלית
 

רכזת חטיבה עליונה: גב' מירית כהן-כספי

צוות מורי המגמה – חטיבה עליונה: 

גב' מירית כהן-כספי – פיסול, הדפס ותוכנות גרפיות

מר' דרור אוסלנדר – ציור, רישום, יסודות העיצוב ומנחה פרויקטי גמר באמנות ועיצוב

גב' נורית רימון – הוראת רישום וציור, אמנית

גב' רוני גור – הוראת תולדות האמנות, מורה מוסמכת בכירה