בית הספר השש שנתי רעות לאמנויות חרט על דגלו "מצוינות אמנותית" לצד מצוינות לימודית וכל זאת מבלי לשכוח שיש לכולנו, תלמידים וצוות כאחד, גם אחריות למצוינות בעשייה, פעולה ומעורבות חברתית.

מצוינות חברתית זאת מתבטאת בכמה מישורים ביום יום החינוכי בביה"ס.

מתקיים שיח ועיסוק מרובה בסוגיות חברה, סיוע לזולת, קבלת כלל האנשים בחברה כשווים ועוד.

במסגרת שיעורי חינוך ובתחומי הדעת השונים מתקיים  שיח פדגוגי בין מורים ותלמידים, ימי עיון ייחודיים ועוד.

במסגרת התכניות והמסגרות של בית הספר למנהיגות צעירה כמו "מועצת התלמידים", "מש"צים (מדריכי של"ח צעירים) ","מנהיגות בינלאומית ליצירה הצעירה", "מנהיגות רב דורית", פועלים תלמידנו בעשייה חברתית ענפה .תלמידנו עוסקים במגוון של פעולות התורמות לסביבת בית הספר, לעיר חיפה ולמדינת ישראל.

הדרכה בארגונים ותנועות נוער לילדים ומתבגרים עם מוגבלויות כמו  "כנפיים של קרמבו" , ,"גן הילד" .

תמיכה בעיוורים בתיווך האגודה למען העיוור, תמיכה בקשישים ניצולי שואה בתיווך ארגון "עמך ", שיתוף פעולה עם ארגון "יד עזר לחבר ועוד ועוד.

לצד עמודי תווך מרכזיים אלו נערכות עשרות פעולות חברתיות מרובות ברחבי העיר ביוזמות תלמידנו (חוגים שונים בתחומי האמנויות אשר יזמו תלמידים שלנו במקומות שונים בעיר לרווחת אוכלוסיות שונות).

בשנה תשע"ו ,בזכות הפעילות הענפה, זכה ביה"ס לכבוד מאת ראש העיר בטקס "האלף" בו צוין בית ספרנו יחד עם עוד שני ארגוני צדקה בעיר, על הפעילות החברתית הענפה אשר יצאה מבין כתלי ביה"ס.