הודעה חשובה -רישום לבית הספר

כל המועמדים מחיפה בלבד  שנרשמו לבית הספר וניגשו למבדקים:

עליכם להירשם באתר העירייה :

שלב ראשון להירשם לבית הספר אליו אתם שייכים אזורית.

שלב שני להירשם לבית הספר רעות ולמלא את הטופס המצורף.                         

 שימו לב מי שקיבל תשובה חיובית בדואר מקומו שמור לשנה"ל תשפ"א 

קישור לאתר של עיריית חיפה