יום פתוח בחטיבת הביניים יתקיים ביום שלישי, 14.01.2020 

המבדקים בחטיבת הבייניים יתקימו בתאריך25-26/2/2020