צוות מורי המגמה:

חטיבת בינייםחטיבה עליונה
שם המורה תפקיד ומקצוע ההוראהשם המורה תפקיד ומקצוע ההוראה
צחי גליק
ריכוז מגמת תאטרון בחט"ב, הוראה במגמת התאטרון
אריאל רמזריכוז מגמת תאטרון בחט"ע, הוראה במגמת התאטרון
רותם גרינברג הוראה במגמת התאטרוןצחי גליקהוראה במגמת התאטרון
נטע דולב
הוראה במגמת התאטרוןמילכה בר מאיר ליאוןהוראה במגמה למחול ובמגמה לתאטרון
אפי טרדונסקי הוראה במגמת התאטרוןדליה זהר
מעצבת הבית, מיתוג, הוראה במגמה לעיצוב חזותי ובמגמה לתיאטרון 
יסמין בר לב הוראה במגמת התאטרוןהיידי ליפמן יוסף  חינוך, הוראה במגמה לתיאטרון ובמגמה למחול
  רון ונטורההוראה: ספרות, ספרות מוגבר, תולדות התיאטרון
    

קישורים:

הצגות הגמר של תלמידי מגמת תיאטרון בכיתה י"ב- תשע"ח

מחנה מגמת תיאטרון חט"ע

יום מגמת תאטרון חט"ב תשע"ח

קפה תאטרון כיתה ח'

מסע שורשים תיאטרלי

לגלריות 

לגלריית סרטונים

קפה תיאטרון ט׳ 2019

קפה תיאטרון ח׳ 2019